Arrival date
Departure date
28 December 2016

W poprzednim artykule zostały opisane jedne z czterech ważniejszych pomników znajdujących się na terenie Wrocławia. 

Pomniki to symbole ludzkiej obecności, również obecności narodu, gdyż upamiętniają ważne wydarzenia oraz osoby dla danej społeczności, przede wszystkim społeczności w szerszym zakresie, czyli narodu. W tym artykule znajdą Państwo ciąg dalszy poprzedniego artykułu, czyli kolejne pomniki Wrocławia.

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Znajdujący się w Parku Słowackiego, jeden z najpiękniejszych i najbardziej wymownych, według mojej subiektywnej oceny, wrocławskich pomników. Przedstawia Pietę Katyńską, czyli matkę (ojczyznę) trzymającą w swoich ramionach zamordowanego syna (jeńca), nad którymi góruje Anioł Śmierci. Pomnik utworzony został na planie krzyża. Autorem projektu pomnika jest Tadeusz Tchórzewski, a odsłonięto go w 2000 roku.

Pomnik Anonimowego Przechodnia

Pomnik ten zawiera 14 odlanych z brązu postaci, znajdujących się po obu stronach przejścia dla pieszych. Z jednej strony postacie wchodzą w ziemię, a z drugiej z niej wychodzą. Figury stoją po obu stronach ulicy Świdnickiej, w miejscu gdzie krzyżuje się ona z ulicą Piłsudskiego. Pierwowzorem pomnika była instalacja Przejście Jerzego Kaliny. Wiele osób twierdzi, że pomnik ma symbolizować transformację jaka dokonała się w Polakach po uwolnieniu się z pod komunistycznego jarzma.

Pomnik Papieża Jana XXIII

Pomnik znajduje się przy ul. Świętego Marcina i przedstawia postać Jana XXIII, który wyciąga prawą rękę w geście błogosławieństwa, na cokole wyryty został tytuł jednej z encyklik papieża Pacem in terris, czyli Pokój na ziemi. Pomnik jest o tyle ciekawy, że jako jedyny pomnik osoby duchownej w Polsce został sfinansowany przez władze PRL, co wynikało z nadinterpretacji słów papieża, znajdujących się w wymienionej wyżej encyklice.

Pomnik Bolesława Chrobrego

Jeden z najbardziej monumentalnych pomników znajdujących się we Wrocławiu, według wielu znawców rzeźby uważany za kiczowaty. Znajduje się w centrum miasta, na ulicy Świdnickiej, nieopodal Renomy. Pomnik ten jest pierwszym pomnikiem konnym w powojennym Wrocławiu. Bolesław Chrobry dzierży włócznię św. Maurycego - symbol władzy cesarskiej i powstał w miejscu, w którym przed wojną stał pomnik cesarza Wilhelma I.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close