Arrival date
Departure date
23 November 2016

Muzeum Architektury to znajdujący się nieopodal Parku Słowackiego były zespół poklasztorny, który został zdesakralizowany i teraz możemy w nim zobaczyć zbiory związane z architekturą oraz czasowe wystawy prezentujące twórczość polskich oraz zagranicznych architektów. Muzeum działa od 1965 roku, a jakie były jego wcześniejsze losy?

Ciekawa historia

W 1453 roku w miejscu dzisiejszego muzeum stał już drewniany kościół. Po przybyciu św. Jana Kapistrana, z jego inicjatywy wybudowano zespół klasztorny, którego budowę rozpoczęto w 1462 roku, a ukończono ją w roku 1505. W latach 1463-66 została wzniesiona najważniejsza część zespołu klasztornego, czyli trójnawowa bazylika pod wezwaniem św. Bernarda, która po zlikwidowaniu kościoła Ducha Świętego i przeniesieniu części jego wyposażenia do kościoła św. Bernarda zyskała dodatkowe, nieoficjalne wezwanie Ducha Świętego. Do dziś w Muzeum Architektury możemy zobaczyć wspornik z kościoła Ducha Świętego. W 1491 roku sklepienia bazyliki zawaliły się, a w 1702 roku kościół otrzymał szczyt fasady zachodniej w barokowym stylu. Niedługo po ukończeniu zespołu klasztornego bernardyni zostali zmuszeni przez radę miejską do opuszczenia miasta. W roku 1522 utworzono w klasztorze szkołę oraz szpital, a zaraz potem w 1544 roku oddano kościół ewangelikom. Zbór Nowego Miasta utworzony przez ewangelików w kościele św. Bernarda istniał w tym miejscu aż do końca II wojny światowej.

Losy po wojnie

Już w latach 50. XX wieku planowano utworzyć we wnętrzach kościoła i klasztoru Muzeum Architektury, udało się to jednak w 1965 roku. Najpierw muzeum podlegało pod Muzeum Narodowe i było jedną z jego jednostek, a w 1971 roku zostało samodzielną instytucją kultury. Muzeum posiada bardzo duże zbiory ok. 25 tysięcy obiektów, a stale wystawia jedynie 500 z nich. Detale architektoniczne pochodzą ze zniszczonych przez wojnę budynków; obiektów, które już nie istnieją, ponieważ zostały wyburzone; wykopalisk archeologicznych. W muzeum znajdziemy np. cenny romański Tympanon Jaksy z opactwa na Ołbinie.

Działalność

Muzeum działa na różnych poziomach i jest nie tylko instytucją szerzącą historię architektury, ale też ogólnie kulturę. Właśnie w tym muzeum miały miejsce pokazy teatrów alternatywnych takich jak: Cricot 2 Tadeusza Kantora, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Gardzienice. Muzeum jest też sceną niektórych koncertów festiwalu Wratislavia Cantans.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close