Arrival date
Departure date
02 November 2016

Wieże licznych obiektów sakralnych dominują często w krajobrazie Wrocławia. Swój ślad we Wrocławiu, jakim są obiekty sakralne pozostawiły po sobie wszystkie wyznania chrześcijańskie oraz judaizm, co jest dowodem, że wrocławska dewiza jaką jest Miasto Spotkań realizuje się także w wymiarze religijnym.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela

Matka Dolnośląskich kościołów i jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych we Wrocławiu. Obecna, gotycka katedra jest czwartą stojącą na Ostrowie Tumskim, w tym samym miejscu co poprzednie. Powstała w XIII-XIV wieku. Jej obecny kształt to efekt barokowych uzupełnień oraz powojennych restauracji. Katedra posiada cztery wieże z czego dwie mierzą ok. 97,5 metra i są bogato zdobione sylwetkami świętych. W katedrze znajdują się organy z 1937 roku, były to wówczas największe organy na świecie i przebywały w Hali Stulecia, a po wojnie przeniesiono je do katedry. Legenda głosi, że gdy pogłaszczesz jednego z lwów przed wejściem do katedry, to rychło zmieni się Twój stan cywilny. Patrząc na wejście z zewnątrz, lewy lew przeznaczony jest dla kawalerów, a prawy dla panien.

Katedra św. Marii Magdaleny

Katedra polskokatolicka znajdująca się w pobliżu wrocławskiego rynku. Pierwszy kościół w miejscu obecnej katedry stał już pod koniec XI wieku. Katedra jest kościołem bazylikowym, bez transeptu, z sześcioprzęsłową nawą. W XV wieku ukończono wieże katedry. Kościół przed wojną posiadał hełmy, które obecnie planuje się przywrócić. W kościele znajdują się dwie ciekawe rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszą jest łączący obie wieże mostek, zwany mostkiem Pokutnic lub Czarownic, z którego można oglądać panoramę Starego Miasta. Wiąże się z nim ciekawa legenda, co noc ów mostek sprzątają duchy pokutnic, które w ten sposób zostały ukarane za swoje rozwiązłe życie. Drugą ważną rzeczą jest portal przeniesiony w 1546 roku z kościoła opackiego na Ołbinie, który wmurowano w elewację południową.

Katedra pw. św. Wincentego i św. Jakuba

Obiekt sakralny znajduje się przy pl. Nankiera 15 i należy do wyznania greckokatolickiego. Kościół wraz z klasztorem, który teraz pełni funkcję wydziału filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ufundował Henryk Pobożny. Budowla została ukończona w 1254 roku, a w 1261 roku ogłoszono w nim przywilej lokacyjny Nowego Miasta. W 1997 roku Jan Paweł II oraz kard. Henryk Gulbinowicz przekazali świątynię kościołowi greckokatolickiemu jako znak pojednania ekumenicznego.

Wszystkie trzy katedry znajdują się w dość niedalekiej odległości od siebie, a z dwóch budynków można oglądać panoramę miasta – Mostka Pokutnic w katedrze św. Marii Magdaleny oraz wieży katedry św. Jana Chrzciciela.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close