Arrival date
Departure date
02 November 2016

We Wrocławiu do spotkań dochodzi na każdym kroku, a te religijne najlepiej zaznaczają swoją obecność w przestrzeni miejskiej, poprzez liczność oraz piękno świątyń. Istnieje takie miejsce we Wrocławiu, gdzie spotykają się aż cztery różne kręgi kulturowe i zwie się ono Dzielnicą Czterech Wyznań bądź Świątyń.

W marcu 1995 roku cztery wspólnoty wyznaniowe: rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska, prawosławna i żydowska stworzyły Dzielnicę Wzajemnego Szacunku, gdzie społeczności czterech wyznań wzajemnie siebie odwiedzają, wspólnie tworzą akcje charytatywne oraz wydarzenia kulturalne. Dzielnica Czterech Wyznań to miejsce unikalne na skalę Polski oraz Europy, gdzie w odległości 300 metrów od siebie znajdują się kościoły: katolicki, prawosławny, ewangelicki oraz synagoga.

Synagoga pod Białym Bocianem

Synagogę zaprojektował słynny architekt Carl Ferdynand Langhans. Budynek jest jedną z dwóch czynnych synagog we Wrocławiu oraz największa i najważniejszą świątynią Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. Synagoga pod Białym Bocianem to nie tylko miejsce modlitw, ale też miejsce gdzie prowadzi się działania kulturalne oraz naukowe (współpracuje z wydziałem filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego). Obok synagogi znajdują się również restauracje (Mleczarnia), gdzie można przyjemnie spędzić czas w niesamowitym miejscu.

Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu

Sobór, czyli prawosławny odpowiednik katedry. Początkowo był kościołem katolickim św. Barbary wybudowanym na przełomie XV i XVI wieku, następnie przeszedł w ręce protestantów w 1526 roku, a w 1963 roku przekazano go kościołowi prawosławnemu. Podczas II wojny światowej, kościół został zniszczony w 70 %.

Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Ewangelicko – augsburski odpowiednik katedry, siedziba biskupa. Dawniej zwany kościołem dworskim, gdyż znajduje się obok Pałacu Królewskiego. Późnobarokowy kościół wybudowano w 1750 roku.

Kościół św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu

Budynek jest świątynią rzymskokatolicką, wybudowaną w latach 1685-92, według projektu nieznanego z imienia włoskiego architekta. Wciśnięty w szereg kamienic kościół, bywa trudny do dostrzeżenia.

Miasto Spotkań, miasto różnorodności i ekumenicznego pojednania. Wyznań religijnych we Wrocławiu znajdziemy jeszcze więcej niż te przedstawione w moich krótkich artykułach, lecz zakątki miasta jak Dzielnica Czterech Świątyń, wprowadzają w ducha miasta pojednanie, ciekawość względem innych oraz otwarcie na nich, co powoduje, że miasto staje się żywsze, tętniące życiem i wielością kultur.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close