Arrival date
Departure date
16 April 2015

Jest w centrum Wrocławia, niedaleko wrocławskiego rynku miejsce, w którym straszy. Mostek Pokutnic, zwany również Mostem Czarownic, to najwyżej położony most w mieście. Znajduje się bowiem wysoko, pomiędzy dwiema kościelnymi wieżami.

Kościół św. Marii Magdaleny

Historia tego miejsca jest ściśle związana z historią kościoła św. Marii Magdaleny, przez wieki będącego jedną z dwóch – obok kościoła św. Elżbiety – far miejskich. Sam kościół jest datowany na lata 1342 – 1362, choć w tym miejscu pierwszy kościół stanął już w wieku XI. Przez lata oczywiście był wielokrotnie przebudowywany, ale najbardziej interesujące z punktu widzenia historii najwyższego wrocławskiego mostu są wysokie kościelne wieże. Charakterystyczna bryła kościoła wraz z wieżami jest wspaniałym przykładem miejskiego gotyku. Pierwszą wzmiankę o kładce położonej między kościelnymi wieżami można odnaleźć z roku 1459, czyli tuż po zakończeniu budowy.

Mostek Pokutnic

Mostek położony jest na wysokości 45 metrów nad ziemią. Od samego początku miał przeznaczenie punktu widokowego, z którego będzie rozciągał się wspaniały widok na miasto. Funkcję tę pełni po dziś dzień, informacje o zwiedzaniu można znaleźć na stronie internetowej Mostku Pokutnic.

Kto straszy?

Historia duchów na mostku Pokutnic jest bardzo tajemnicza. Nocami da się usłyszeć dziwne szelesty. Kiedy się przysłuchać uważnie, łatwo rozpoznać dźwięki, jakie powstają przy zamiataniu miotłą. Pracujące w nocy dziewczęta i kobiety zostały ukarane za to, że w życiu doczesnym była leniwa i gnuśna. Niektórzy dodają również i oskarżenie o fałszywe obietnice miłosne. Wieloletnie zwodzenie konkurentów nie jest godziwym zachowaniem. Wymowa tej historii przypomina postać Dziewczyny z II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Mostek Pokutnic przez wieki służył matkom do straszenia niegrzecznych dzieci. Odbudowany po pożarze z 1887 roku, nie przetrwał oblężenia Wrocławia w trakcie II wojny światowej. Mimo tego, że kościół odbudowano w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, Mostek Pokutnic został odbudowany dopiero na przełomie tysiącleci. Od 2001 roku znowu jest jedną z atrakcji Wrocławia.

Mostek Czarownic mieści się  pomiędzy apartamentem Krawiecka 1 a wrocławskim rynkiem.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close