Arrival date
Departure date
19 May 2015

Ostrów Tumski we Wrocławiu to jedno z najbardziej charakterystycznych, a tym samym najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji w stolicy Dolnego Śląska. 

Turyści nie mogą go ominąć, a mieszkańcy miasta chętnie wybierają się na spacer jego uliczkami. Gazowe latarnie jedynie wzmacniają klimatyczny urok tego miejsca. Otoczony kościołami, kojarzy się głównie z nimi. Nie zawsze był on jednak siedzibą władz kościelnych. Średniowieczne dzieje Ostrowa Tumskiego są niezwykle barwne.

Ostrów Tumski kolebką Wrocławia

Ostrów Tumski we Wrocławiu to miejsce pierwotnej lokalizacji grodu, który położony na wyspie miał być trudną do zdobycia warownią obronną. Strategiczne położenie na przecięciu szlaków prowadzących z południa na północ i ze wschodu na zachód oznaczało konieczność wzniesienia solidnej budowli. Zgodnie z ówczesną sztuką budowlaną na ziemiach słowiańskich pierwsza warownia była zbudowana w całości.

Pierwsza pisemna wzmianka o Wrocławiu datuje się na rok 1000, kiedy to w postanowieniach Zjazdu Gnieźnieńskiego ustalono, że gród będzie siedzibą biskupstwa. Jak słusznie można się domyślać, gród musiał już istnieć dużo wcześniej. Badania archeologiczne, posługując się metodą dendrochronologiczną, datują gród na czasy Mieszka I, są jednakże pewne przesłanki do tego, że była to już nowa budowla, powstała w chwili rozwoju państwowości polskiej. Nie ulega wątpliwości, że gród piastowski był siedzibą namiestnika-kasztelana, sprawującego pieczę nad powierzonym mu terenem w imieniu księcia.

W ciągu następnych dwóch stuleci gród dwukrotnie powiększano, rozbudowując go na terenach podgrodzia. Pierwszym murowanym budynkiem na Ostrowie Tumskim była zbudowana przed 1149 kaplica, ufundowana przez Piotra Włosta. Pierwszy kamienny zamek powstał po 1166, za rządów Bolesława I Wysokiego.

W wieku XIII Wrocław ponownie rozwijał się, a na terenach Ostrowa Tumskiego Henryk IV Probus rozbudował wielką rezydencję Piastów śląskich. Jak miało się okazać, ostatnią. Szybko bowiem przekonano się, że Ostrów Tumski staje się zwyczajnie za mały i siedziba rodu została przeniesiona na tereny dzisiejszego gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W wieku XIV Ostrów Tumski dostał się pod władzę kapituły, która szybko wyodrębniła swoją władzę od władz świeckich. Osobnym miejscem pozostał Ostrów aż do sekularyzacji w l810 roku. Wówczas powstał układ ulic, którymi możemy dziś chodzić, a wyspa przestała być wyspą, gdyż zasypano część fosy w okolicy dzisiejszego placu Katedralnego.

Ostrów Tumski jest miejscem, w którym łatwo poczuć oddech średniowiecznych murów. Warto, korzystając z pobytu we Wrocławiu, poczuć klimat dawnych czasów. Jeden dzień zapewne nie wystarczy, najlepiej przeznaczyć na zwiedzanie kilka dni, nocleg znajdując w jednym z naszych apartamentów.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close