Arrival date
Departure date
18 December 2014

Jednym z obowiązkowych punktów wycieczki do stolicy Dolnego Śląska jest odwiedzenie Panoramy Racławickiej. Przez cały rok w okolicach ulicy Purkyniego parkują autokary , które przywożą na miejsce turystów. 

Nic w tym dziwnego, bowiem Panorama Racławicka jest dziełem niezwykłym i każdy odwiedzający Wrocław powinien ją zobaczyć. Krótka historia Panoramy Celem naszej wycieczki do Panoramy Racławickiej będzie podziwianie dziewiętnastowiecznego malowidła autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Jest to olejny obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami, która odbyła się 4 kwietnia 1794 roku. W jej setną rocznicę zamówiono obraz, który miał być upamiętnieniem tamtych wydarzeń. Początkowo Panorama Racławicka prezentowana była we Lwowie, gdzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Po II wojnie światowej trafiła do Wrocławia, jednak dopiero w roku 1980 ostatecznie zdecydowano o jej wystawieniu na widok publiczny. Rozpoczęły się prace konserwatorskie, które miały przywrócić malowidłu pierwotny blask. Pięć lat później nastąpiło oficjalne otwarcie Panoramy Racławickiej.

Najważniejsze informacje dla zwiedzających Namalowanie obrazu zajęło autorom zaledwie 9 miesięcy – rozpoczęło się w sierpniu 1893, natomiast prace zakończono już w maju następnego roku. Obraz ma 15 metrów wysokości i 114 metrów długości. Aby zagruntować płótno trzeba było zużyć aż 750 kg farby. Seanse w Panoramie Racławickiej odbywają się co pół godziny. Dokładne godziny otwarcia warto sprawdzić na stronie Muzeum, bowiem zmieniają się one w zależności od sezonu. Bilety można rezerwować elektronicznie lub nabyć je bezpośrednio przed seansem w kasie. Komentarza o obrazie można wysłuchać w 17 językach, budynek jest także w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejściówki do Panoramy Racławickiej upoważniają także do wstępu do Muzeum Narodowego oraz Etnograficznego, zatem warto również skorzystać z tej możliwości.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close