Arrival date
Departure date
12 January 2017

Do kościoła warto się nie udać nie tylko na mszę, ale też zwiedzać. A we Wrocławiu jest co zwiedzać, bo Wrocław ma ich niemal sto.  Oto przegląd dwunastu najbardziej sztandarowych obiektów sakralnych nadodrzańskiego Wrocławia.

Katedra św. Jana Chrzciciela

Katedra rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim powstała na przełomie trzynastego i czternastego stulecia. To czwarta katedra stojąca w tym miejscu. Nazywana matką dolnośląskich kościołów. Gotycki obiekt ma cztery wieże, z czego dwie bardziej okazałe są okryte szpiczastymi hełmami.

Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego

Katedra grekokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego na dawnym Ostrowie Książęcym powstała w czternastym stuleciu. To rozbudowana wersja obiektu, który stał w tym miejscu. Przekazana w geście ekumenicznym pod koniec dwudziestego stulecia jako katedra grekokatolicka, wcześniej odgrywała rolę kościoła rzymskokatolickiego św. Jakuba i św. Wincentego. Gotycki obiekt posiada graniastosłupową wieżę zakończoną ostrosłupowym hełmem.

Katedra św. Marii Magdaleny

Katedra starokatolicka św. Marii Magdaleny na Szlaku Trzech Katedr powstała w czternastym stuleciu. Do rangi katedry urosła w dwudziestym stuleciu, wcześniej służyła jako kościół dla katolików oraz protestantów. Gotycki obiekt słynie z mostka, zwanego mostkiem czarownic, znajdującego się między wieżami.

Kolegiata Krzyża Świętego i św. Bartłomieja

Kolegiata rzymskokatolicka Krzyża Świętego i św. Bartłomieja na Szlaku Trzech Katedr powstała na przełomie XIII i XIV stulecia. Na budowlę składa się świątynia górna i świątynia dolna. Przed kolegiatą znajduje się największy na Śląsku pomnik św. Jana Nepomucena. Gotyki obiekt posiada jedną wieżę wyższą i drugą wieżę niższą.

Kościół Najświętszej Maryi Panny

Kościół rzymskokatolicki Najświętszej Maryi Panny na Wyspie Piaskowej powstał w czternastym stuleciu. Wcześniej stał w jego miejscu inny kościół Najświętszej Maryi Panny. Gotycki obiekt posiada dwie wieże, z czego tylko jedna osiągnęła swoją planowaną wysokość.

Cerkiew św. Anny oraz św. Cyryla i św. Metodego

Cerkiew prawosławna św. Anny oraz św. Cyryla i św. Metodego powstała na Wyspie Piaskowej w siedemnastym stuleciu. Wcześniej funkcjonowała jako kościół św. Anny. Barokowy obiekt posiada bogato zdobioną fasadę ze szczytem. 

Bazylika św. Elżbiety

Bazylika rzymskokatolicka św. Elżbiety powstała w trzynastym wieku. Stanowi parafię wojskowo-cywilną, a więc pełni funkcję kościoła garnizonowego. Gotycki obiekt posiada wieżę pokrytą specyficznym hełmem.

Sobór Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

Dawny kościół katolicki i protestancki św. Barbary, czyli sobór prawosławny Narodzenia najświętszej Bogurodzicy w Dzielnicy Czterech Wyznań powstał w piętnastym stuleciu. Zawsze stanowił miejsce nabożnych spotkań chrześcijan – najpierw katolików, następnie protestantów, a obecnie prawosławnych. Gotyki obiekt posiada dwie wieże – jedną wyższą, drugą niższą.

Kościół św. Antoniego

Kościół katolicki św. Antoniego w Dzielnicy Czterech Wyznań powstał w siedemnastym stuleciu. Zawsze należał do zakonów – najpierw franciszkanów, następnie elżbietanek, wreszcie salezjanów, a obecnie paulinów.  Barokowy obiekt posiada małą wieżę z mały hełmem i charakterystyczny szczyt.

Synagoga Pod Białym Bocianem

Synagoga żydowska Pod Białym Bocianem w Dzielnicy Czterech Wyznań powstała w dziewiętnastym stuleciu. Najpierw należała do frakcji liberalnej, następnie do frakcji konserwatywnej, dziś z kolei odgrywa nie tylko miejsce modlitw, ale też wydarzeń kulturalnych. Obiekt stanowi perłę architektury klasycystycznej.

Kościół Opatrzności Bożej

Kościół protestancki Opatrzności Bożej w Dzielnicy Czterech Wyznań powstał w osiemnastym stuleciu. Przed 1945 roku służył kalwinom, natomiast po roku 1945 luteranom.  Barokowo-klasycystyczny obiekt posiada wieżę.

Kościół św. Krzysztofa

Kościół św. Krzysztofa nieopodal Dzielnicy Czterech Wyznań powstał w piętnastym wieku. Zanim zaczął odgrywać rolę kościoła, pełnił funkcję kaplicy żałobnej. Gotycki obiekt posiada małą wieżę pokrytą małym hełmem.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close