Arrival date
Departure date
21 February 2017

Polacy wyjątkowym kultem obdarzają trzy Madonny: Częstochowską, Licheńską oraz Ostrobramską. Ta ostatnia, która oryginalnie jest w Wilnie, swoją kopię ma między innymi we Wrocławiu. Znajduje się w kościele Opieki św. Józefa.

Kościół Opieki św. Józefa

Kościół Opieki św. Józefa znajduje się na Nadodrzu we Wrocławiu. Powstał w roku 1821 wg projektu Karla Ferdinanda Langhansa. Zastąpił stojącą od roku 1400 w tym miejscu kaplicę. Zawsze pozostawał chrześcijański, ale początkowo należał do protestantów. Nosił wówczas wezwanie św. Urszuli i jej jedenastu tysiąca dziewic. Dopiero w 1946 roku przeszedł w ręce katolików. Zmienił wówczas wezwanie na Opieki św. Józefa. Obecnie urzęduje w nim zakon karmelitów. Stanowi perłę architektury klasycystycznej. Zbudowany na planie dwunastoboku obiekt posiada wokół liczne arkady. Wśród cennego wyposażenia znajdują się organy, rzeźby z Bramy Mikołajskiej wiszące nad wejściem oraz obraz Madonny Ostrobramskiej.

Madonna Ostrobramska

Matka Boża Ostrobramska, zwana Matką Miłosierdzia, podkreśla jeden z trzech najważniejszych przymiotów Boga obok  Sprawiedliwości i Wszechmocy, czyli Miłosierdzie. Obraz Madonny Ostrobramskiej stanowi jeden z symboli chrześcijaństwa wśród krajów słowiańskich i bałtyckich, który czczą wyznawcy rzymskiego katolicyzmu, greckiego katolicyzmu oraz prawosławia. Znajduje się on w Wilnie, na Litwie, należącym dawniej do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli Polski i Litwy. Umieszczony został w bramie wjazdowej do miasta która odgrywa rolę kaplicy. Malowidło powstało w siedemnastym stuleciu. Szybko okrzyknięto je cudownym. Nad wizerunkiem Madonny Ostrobramskiej od początku pieczę sprawuje Zakon Karmelitów. Kopia obrazu z Ostrej Bramy trafiła do Wrocławia po 1945 roku. Wówczas to mieszkańcy Wilna, Lwowa i innych miast z Kresów Wschodnich przenosili się do Wrocławia. Przywieźli oni czczoną w swoim regionie Madonnę ze sobą. Obraz umieszczono w kościele Opieki Św. Józefa na Nadodrzu we Wrocławiu. Z jego prezbiterium uczyniono bramę wzorowaną na Ostrej Bramie z Wilna. W 2002 roku kościół Opieki św. Józefa uczyniono Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystą mszę ku czci Madonny odprawia się zawsze 16-go listopada.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close