Arrival date
Departure date
07 April 2017

We Wrocławiu, tak jak w każdej miejscowości, znajduje się wiele miejsca dla żywych, ale też trochę miejsca dla umarłych. Miejsca te, z racji swoich walorów, bardzo często urastają do rangi zabytkowych. Najważniejsze z wrocławskich nekropolii to: Cmentarz Osobowicki, Cmentarz Grabiszyński, Cmentarz Kiełczowski, Cmentarz Ducha Świętego, Cmentarz św. Maurycego, Cmentarz św. Wawrzyńca, Cmentarz Świętej Rodziny, Stary Cmentarz Żydowski, Nowy Cmentarz Żydowski oraz cmentarze militarne.

Cmentarz Żołnierzy Polskich

Cmentarz Żołnierzy Polskich to jedna z czterech nekropolii militarnych we Wrocławiu. Znajduje się przy ul. Grabiszyńskiej. Powstała w roku 1970 obok Parku Grabiszyńskiego stanowiącego dawniej Cmentarz Grabiszyński III. Utworzono ją na wzgórzu z usypanego gruzu po ruinach Oblężenia Wrocławia. Przy wejściu stoi siedem granitowych bloków z datami lat trwania II wojny światowej – 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 i 1945. W centrum stoi betonowy pomnik symbolizujący skrzydła husarskie autorstwa Łucji Skomorowskiej. Wokół znajduje się ponad 600 grobów, mogiły w kształcie prostokątnej płyt oddzielone od siebie zostały stylizowanym mieczem grunwaldzkim. 

Cmentarz Żołnierzy Włoskich

Cmentarz Żołnierzy Włoskich to jedna z czterech nekropolii militarnych we Wrocławiu. Znajduje się przy ul. Grabiszyńskiej. Powstała w roku 1928 w Parku Grabiszyńskim stanowiącym dawniej Cmentarz Grabiszyński III. Na środku pomiędzy ponad 1,000 nagrobków mieści się obelisk autorstwa Angelo Regrettiego.

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich to jedna z czterech nekropolii militarnych we Wrocławiu. Znajduje się przy ul. Spiskiej. Powstała w roku 1945 na terenie zwanym Skowronią Górą. Oprócz 7,500 nagrobków postawiony został pomnik-ściana autorstwa Łucji Skomorowskiej.

Cmentarz Oficerów Radzieckich

Cmentarz Oficerów Radzieckich to jedna z czterech nekropolii militarnych we Wrocławiu. Znajduje się między ul. Karkonoską a ul. Wyścigową. Powstała w 1945 roku. Oprócz około 700 nagrobków przy wejściu postawione zostały armaty i czołgi, a w centrum mauzoleum autorstwa Romana Felińskiego w postaci gloriety z urną i pięcioma kolumnami na cokole.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close