Arrival date
Departure date
07 April 2017

We Wrocławiu, tak jak w każdej miejscowości, znajduje się wiele miejsca dla żywych, ale też trochę miejsca dla umarłych. Miejsca te, z racji swoich walorów, bardzo często urastają do rangi zabytkowych. Najważniejsze z wrocławskich nekropolii to: Cmentarz Osobowicki, Cmentarz Grabiszyński, Cmentarz Kiełczowski, Cmentarz Ducha Świętego, Cmentarz św. Maurycego, Cmentarz św. Wawrzyńca, Cmentarz Świętej Rodziny, Stary Cmentarz Żydowski, Nowy Cmentarz Żydowski oraz cmentarze militarne.

 

Stary Cmentarz Żydowski

Pierwszy znany cmentarz żydowski znajdował się w rejonie dzisiejszych budynków Poczty Głównej z Muzeum Poczty i Telekomunikacji oraz OVO – działał on między trzynastym a czternastym stuleciem. Drugi znany cmentarz żydowski znajdował się w rejonie dzisiejszego budynku Silver Tower naprzeciwko Dworca Wrocław-Główny – działał on między siedemnastym a dwudziestym stuleciem. Trzeci i czwarty znany cmentarz żydowski istnieje nadal. Nekropolia, która funkcjonuje obecnie jako Stary Cmentarz Żydowski, stanowi trzeci znany cmentarz żydowski. Usytuowany został przy ul. Ślężnej na południu Wrocławia. Założono go w 1856 roku, pochówków na nim zaprzestano w roku 1942. To wyznaniowy typ cmentarza. Nekropolia należy do Muzeum Miejskiego Wrocławia stanowiąc Oddział Sztuki Sakralnej muzeum Miejskiego Wrocławia. Stary Cmentarz Żydowski stanowi perłę architektury nagrobnej. Teren ten od 1975 roku znajduje się w Rejestrze Zabytków.

Nowy Cmentarz Żydowski

Nekropolia, która funkcjonuje obecnie jako Nowy Cmentarz Żydowski, stanowi czwarty znany cmentarz żydowski. Usytuowany został przy ul. Lotniczej na zachodzie Wrocławia. Założono go w 1902 roku, a pochówków dokonuje się na nim nadal. To wyznaniowy typ cmentarza. Nekropolia należy do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Na Nowym Cmentarzu Żydowskim na uwagę zasługuje monumentalna kaplica żałobna połączona arkadowym krużgankiem z budynkiem dawnej  kostnicy. Teren ten od 1983 roku znajduje się w Rejestrze Zabytków.

see on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close